Home

UNIQUE INTERACTIVE AND IMMERSIVE LIGHT INSTALLATIONS

Menu
  • Facebook
  • Vimeo
  • MySpace

PRINCIPY – JEVY – POČITKY, U Prstenu Gallery, 22. 6. – 1. 9. 2015

Společným tématem výstavy Dana Gregora, Petra Puflera a Michala Pustějovského je vztah umění a techniky. Odtud je odvozen i její název PRINCIPY – JEVY – POČITKY. Principy je míněn formální základ jejich děl – práce s daty, systémy kódů a jejich transformace. K tomuto základu patří i technické prostředky a aparáty, které ve své tvorbě používají. Protože jde však o projekty umělecké, je důležité že tyto abstraktní a technické předpoklady jsou využity k tomu, aby vytvořily novou smyslovou zkušenost. Na této úrovni už nemluvíme o datech, ani nás nezajímají technické podmíněnosti aparátů, ale vidíme věci – jevy nadané smyslem (v případě uměleckých děl pokud možno novým). Jevy jsou spojnicí mezi námi a světem a zároveň na nás smyslově a emočně působí – to je rovina našich počitků, rovina osobní a individuální, kde zakoušíme vlastní stavy, prožíváme je a hodnotíme.
Dan Gregor, Petr Pufler a Michal Pustějovský tuto „kategoriální směs“ každý promýšlí a zpracovává po svém. Jejich světelné či světelně-kinetické instalace a projekce však rozvíjejí obdobné téma: práci se světlem a prostorem. V galerijním prostoru tak vzniká proměnlivé, přitom ale sjednocené prostředí, v němž se vizuální základ prolíná s významovými akcenty.

Kurátoři Kamil Nábělek a Jan Stolín

Více:
https://www.facebook.com/pages/Flexup/663296413780223
http://artalk.cz/2015/08/21/sklepni-netykavka-svetelne-kyvadlo-a-kapky-oleje/

By: |September 1, 2015|Categories: Uncategorized|