Home

UNIQUE INTERACTIVE AND IMMERSIVE LIGHT INSTALLATIONS

Menu
  • Facebook
  • Vimeo
  • MySpace

About

ENG

INITI is an artistic collective dedicated to developing interactive new media installations, as well as to researching and creating complex audio-visual projects for both indoor and outdoor spaces. Based in Prague, the Czech Republic, the group brings together visual artists, technicians and musicians to design site-specific projects that combine visual projection with sound to transform real environments into illusionary world.

The creative collective was founded by visual artist Dan Gregor. His collaborators within the group are programmers Ondřej Průcha, Michal Rydlo, Josef Kortan, CGI animator Dalibor Cée, Jan Vincenec from production and musicians and sound designers Ondřej Skala, Floex, Dikolson.

Featured at major international festivals, incl. Ars Electronica in Linz, Nuit Blanche in Brussels, Glow in Eindhoven, Screen City in Stavanger, Skyway in Torun, PAF in Olomouc, Spectaculare in Prague, ADAF in Athens, Fantoche in Baden, Sonica Glasgow…

One of the works is part of a public collection of Multimedia Centre Gantner in Bourogne, France.

INITI is a platform of visual artists, musicians and technicians who are involved in technically advanced public space projects. The collective focuses on interactive site-specific projects based on the symbiosis of visuals and sound. The essence of their audio-visual installations lies in the transformation of real space into an illusionary environment of virtual reality by means of exact calculations and architectural designs of buildings. The platform also prioritizes the history of each location, approaching it as an elementary inspirational layer in the creation of audio-visual content. Closed spaces are then often incited to interactive encounters with the public or the performers who themselves turn into authors of light tracks and sound landscapes within realtime tracking processes.

Alexandr Jančík, mediabaze.cz

CZ

INITI je platformou výtvarníků, hudebníků a techniků participujících na technicky náročnějších realizacích ve veřejném prostoru. Ve středu zájmu stojí především interaktivní site-specific projekty založené na symbióze vizuální a zvukové složky. Podstatou audiovizuálních instalací je proměna reálného prostoru v iluzivní prostředí virtuální reality pomocí exaktních výpočtů a architektonických plánů staveb. Důraz je rovněž kladen na historii míst, která se stává zásadní inspirační vrstvou pro vytvoření nových vizuálních obsahů. Vnitřní prostory pak často vybízí k interaktivním střetům s diváky nebo performery, kteří se sami stávají tvůrci světelných stop a zvukových krajin v rámci realtime trackingových procesů.

Za vznikem kreativní skupiny stojí pražský výtvarník Dan Gregor, dalšími spolupracovníky jsou programátoři Ondřej Průcha, Michal Rydlo, CGI animátor Dalibor Cée a hudebníci a zvukoví designeři Ondřej Skala, Floex, Dikolson.

Alexandr Jančík, mediabaze.cz