Home

UNIQUE INTERACTIVE AND IMMERSIVE LIGHT INSTALLATIONS

Menu
  • Facebook
  • Vimeo
  • MySpace

About

ENG

INITI is an artistic collective dedicated to developing interactive new media installations, as well as to researching and creating complex audio-visual projects for both indoor and outdoor spaces. Based in Prague, the Czech Republic, the group brings together visual artists, technicians and musicians to design site-specific projects that combine visual projection with sound to transform real environments into illusionary world. Recently, their main passion has been building playful interactive environments.

The creative collective was founded by visual artist Dan Gregor and his main collaborator within the group is programmer Ondřej Průcha. Other collaborators include programmer Mchal Rydlo and Josef Kortan, CGI animator Dalibor Cée and musicians and sound designers Ondřej Skala, Floex, Dikolson.

Featured at major international festivals, incl. Ars Electronica in Linz, Nuit Blanche in Brussels, Glow in Eindhoven, Screen City in Stavanger, Skyway in Torun, PAF in Olomouc, Spectaculare in Prague, ADAF in Athens, Fantoche in Baden, Sonica Glasgow…

One of the works is part of a public collection of Multimedia Centre Gantner in Bourogne, France.

INITI is a platform of visual artists, musicians and technicians who are involved in technically advanced public space projects. The collective focuses on interactive site-specific projects based on the symbiosis of visuals and sound. The essence of their audio-visual installations lies in the transformation of real space into an illusionary environment of virtual reality by means of exact calculations and architectural designs of buildings. The platform also prioritizes the history of each location, approaching it as an elementary inspirational layer in the creation of audio-visual content. Closed spaces are then often incited to interactive encounters with the public or the performers who themselves turn into authors of light tracks and sound landscapes within realtime tracking processes.

Alexandr Jančík, mediabaze.cz

CZ

INITI je umělecký kolektiv, který se věnuje vývoji interaktivních instalací, novým médiím a také výzkumu a vytváření komplexních audiovizuálních projektů pro vnitřní i venkovní prostory. Skupina sídlící v Praze, České republice sdružuje vizuální umělce, techniky a hudebníky, aby společně navrhovali site-specific projekty, které kombinují vizuální projekci se zvukem a proměňují skutečná prostředí v iluzorní svět. V poslední době jejich hlavní vášní je zejména budování hravých interaktivních prostředí.

Kreativní kolektiv založil výtvarník Dan Gregor a jeho hlavním spolupracovníkem v rámci skupiny je programátor Ondřej Průcha. Dalšími spolupracovníky je technik Josef Kortan, programátor Michal Rydlo, CGI animátor Dalibor Cée a hudebníci Ondřej Skala, Floex, Dikolson.

INITI je platformou výtvarníků, hudebníků a techniků participujících na technicky náročnějších realizacích ve veřejném prostoru. Ve středu zájmu stojí především interaktivní site-specific projekty založené na symbióze vizuální a zvukové složky. Podstatou audiovizuálních instalací je proměna reálného prostoru v iluzivní prostředí virtuální reality pomocí exaktních výpočtů a architektonických plánů staveb. Důraz je rovněž kladen na historii míst, která se stává zásadní inspirační vrstvou pro vytvoření nových vizuálních obsahů. Vnitřní prostory pak často vybízí k interaktivním střetům s diváky nebo performery, kteří se sami stávají tvůrci světelných stop a zvukových krajin v rámci realtime trackingových procesů.

Alexandr Jančík, mediabaze.cz