Home

UNIQUE INTERACTIVE AND IMMERSIVE LIGHT INSTALLATIONS

Menu
  • Facebook
  • Vimeo
  • MySpace

Dan Gregor

Initi-360x260ENG

Visual artist Dan Gregor (INITI) creates interactive and dynamic light installations in public spaces. Using exact calculations and architectural plans of buildings, he subjects the original architecture to an illusionistic light game called projection mapping and then, through various sensors, involves the audience in a natural game in the form of augmented reality, but projected onto the real environment. As a former founder and half of the main creative duo of projection mapping group The Macula (2009-2015) he was involved as an author in such projections of Prague Clocktower, New Museum of Liverpool (2011), Khôra I. in Toruń, Poland or Khôra II. at the 1st Signal Festival and more. Dan collaborates with various theaters and musical groups. In 2013, together with Braňo Mazuch, they created for Laterna Magika of National Theatre in Prague visual production based on Václav Havel’s collection of experimental poetry Anticodes and then in 2015 with choreographer Věra Ondrašíková the awards-winning performance GUIDE.
Together with musician Tomáš Dvořák (FLOEX), they are creating a series of interactive installations called Archifon, in which they are trying to interpret the interiors of churches as a large musical instrument played by the public. Archifon III was created for the prestigious new media festival Ars Electronica 2014 in Linz, Austria, where the interactive installation Netykavka was also presented. In 2015 he started a collaboration with the Norwegian musician Biosphere and in 2017 they created the concert performance “ Biosphere & Initi at the Planetarium“. Recently he has been working on his own interactive gaming platform INITI Playground, which he developed together with programmer Ondřej Průcha and Josef Kortán, and together with Josef Sedloň he curates the Spectaculare festival, which aims to connect the musical and visual art worlds during live concert performances.

One of his work is part of a public collection of Espace Multimediale Gantner, France

Media:

Kultura.cz, Česká Televize
Artmix, Světlo v umění, Česká Televize, (11:05 – 19:10)
Světlo pro Prahu i Liverpool, Reporter Magazin
Artycok TV, Macula
Art&Antique, Dan Gregor aka Initi

Awards:

Czech Dance Platform 2016, The Light Design Award for performance Guide.

CZ

Dan Gregor (INITI) jako vizuální tvůrce vytváří interaktivní a dynamické světelné instalace ve veřejném prostoru. Pomocí exaktních výpočtů a architektonických plánů staveb podrobuje původní architekturu iluzionistické světelné hře zvané projekční mapping a dále prostřednictvím nejrůznějších senzorů zatahuje diváky do přirozené hry ve formě rozšířené reality, ale promítané do reálného prostředí. Jako zakladatel a polovina z kreativního dua mappingové skupiny The Macula (2009-2015) se autorsky podepsal pod mappingovými projekcemi např. na Staroměstskou radnici v Praze (2010), New Museum v Liverpoolu (2011), Khôra I. v polské Toruňi, Khôra II. na 1. ročníku Signal festivalu atd. Spolupracuje s různými divadelními spolky a hudebními uskupeními. V roce 2013 spolu s Braněm Mazuchem vytvořili pro Laternu Magiku Národního Divadla v Praze představení na motivy experimentální poezie Václava Havla Antikódy a následně pak v roce 2015 s choreografkou Věrou Ondrašíkovou oceňované představení GUIDE.

Spolu s hudebníkem Tomášem Dvořákem (FLOEX) vytváří sérii interaktivní instalaci Archifon, ve které si kladou za cíl interpretovat interiéry kostelů jako velký hudební nástroj, na který hraje sama veřejnost. Instalace Archifon III. byla vytvořena pro prestižní novomediální festival Ars Electronica v rakouském Linzi, kde byla prezentována i interaktivní instalace Netykavka. V roce 2015 započal spolupráci s norským muzikantem Biosphere a v roce 2017 pak spolu vytvořili koncertní vystoupení “Biosphere & Initi at the Planetarium”.  V poslední době se věnuje zejména své vlastní interaktivní herní platformě INITI Playground, kterou vyvinul společně s programátorem Ondřejem Průchou a Josefem Kortánem a spolu s Josefem Sedloňem kurátoruje festival Spectaculare, který si klade za cíl propojovat hudební a vizuální umělecký svět během živých koncertních vystoupení.

Dílo Netykavka I. je součástí veřejné sbírky Espace Multimediale Gantner, France

Média:

Kultura.cz, Česká Televize
Artmix, Světlo v umění, Česká Televize, (11:05 – 19:10)
Světlo pro Prahu i Liverpool, Reporter Magazin
Artycok TV, Macula
Art&Antique, Dan Gregor aka Initi

Ceny:
Česká taneční platforma 2016, Cena za světelný design za představení Guide.