Home

UNIQUE INTERACTIVE AND IMMERSIVE LIGHT INSTALLATIONS

Menu
  • Facebook
  • Vimeo
  • MySpace

Netykavka I. – interactive installation for public at ARS ELECTRONICA, Linz

The minimalistic interactive installation is inspired by the avantgard artist Anthony McCall and his pieces of art are generated by rays of light. It is a remake of one of his “light sculptures” with the added ability to respond to touch.

Netykavka – minimalistická interaktivní instalace přímo inspirovaná dílem avantgardního umělce Anthony McCalla a jeho pracemi vytvařenými ze světelných paprsků. Jedná se o rekonstrukci jedné z jeho “světelných soch” s přidanou schopností reagovat na dotyk.

Netykavka is part of a public collection of Multimedia Centre Gantner in Bourogne.

By Dan Gregor / Initi.org

Installation was presented:
NoD Gallery, 2013, Prague
Chemistry Gallery, 2014, Prague
Ars Electronica, 2014, Linz
Hot Dock Gallery, 2015, Bratislava

By: |September 8, 2014|Categories: |