Home

UNIQUE INTERACTIVE AND IMMERSIVE LIGHT INSTALLATIONS

Menu
  • Facebook
  • Vimeo
  • MySpace

Tma/Dark, Tomáš Roubal a Dan Gregor (initi.org), Hot Dock Gallery Bratislava, 5.-14.5.2015

Výstava Tma představí práce dvou pražských umělců, jejichž tvorba se na první pohled může zdát těžko slučitelná. Zatímco Dan Gregor se pohybuje především v oblasti práce se světlem a jeho technologicky založenou projekcí, Tomáš Roubal se řadí mezi tvůrce, jejichž projev je příznačný svou výtvarností a přítomností opracovávaného fyzického materiálu,

Slovo tma se většině z nás v mysli automaticky asociuje s představou černé. Černá jako fyzikální absence světla se v naší základní imaginaci rovná černé jako viditelnému chemickému pigmentu. V Gregorově práci hraje tma zásadní roli, bez níž si ji lze těžko představit, je vlastně prostorem v němž realizuje své světelné formy. V Roubalových dílech zase často nalezneme práci s černou barvou jako s dominantním pigmentem, vytvářejícím malované plochy a strukturální povrch jeho plastik.

Věčný spor fyziků a malířů, zda je černá pouhá tma nebo barva je přesně onou komplementaritou pozic, do níž se dostávají naši vystavující. Pasivní tma zpracovávaná světlem a aktivní černá definující formy. Můžou přes tuto protikladnost oba autoři nalézt společnou řeč? O tom se můžete sami přesvědčit na výstavě TMA.

Kurátor:  Viktor Čech

By: |May 19, 2015|Categories: Uncategorized|